El dolmen de Betlem

El dolmen de Betlem està situat en un petit bosquet dins d’una zona de camps de conreu, en una elevació al costat del camí que va de la casa de Sant Andreu a la casa de Betlem, i al costat d’una bassa natural on antigament els veïns de Betlem hi rentaven la roba.

El dolmen està format per una pila de 3 pedres a una banda i una altra pila de 2 pedres a l’altra banda, i fa 1 m d’alt per 1 m d’ample. No té les típiques dues lloses verticals, una a cada costat, que són habituals en la majoria de dolmens, motiu pel qual la Generalitat de Catalunya el té registrat com a “hemidolmen de Sant Andreu”. Està cobert per una llosa horitzontal d’1,85 metres de longitud, per 0,85 d’amplada i 0,35 de gruix mitjà. A darrere hi ha una llosa posterior, que tanca la cara nord i fa també de suport de la llosa horitzontal.

Des d’aquest indret s’observa una bona vista dels camps dels voltants.  A darrere del dolmen, molt a prop, hi ha una taula i uns bancs de pedra.

Share: