Conjunt monumental de les Torres de Fals

El Cardener era el límit històric de la Catalunya Vella, i les valls que recorren aquest territori d’est a oest, com la de Rajadell o la de la Riera de Fals en la qual ens trobem, marcaven la direcció de conquesta dels comtats catalans vers els territoris de l’oest com la Segarra. Al vessant dret de […]

Necròpolis de la Plaça de la Creu de Camps

CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH /FRANÇAIS   NECRÒPOLIS DE LA PLAÇA DE LA CREU CAMPS (Fonollosa) En el marc de les obres d’urbanització de la Plaça de la Creu de Camps es va realitzar l’excavació arqueològica de bona part de l’espai que ocupa la plaça. La intervenció arqueològica va permetre localitzar, estudiar i documentar: la […]

El dolmen de Betlem

El dolmen de Betlem està situat en un petit bosquet dins d’una zona de camps de conreu, en una elevació al costat del camí que va de la casa de Sant Andreu a la casa de Betlem, i al costat d’una bassa natural on antigament els veïns de Betlem hi rentaven la roba. El dolmen està format […]

Fonts

El municipi de Fonollosa compta amb diverses fonts naturals, situades en racons i paratges de bellesa extraordinària, on podreu gaudir del repòs i el descans enmig de la natura. La majoria d’aquestes no estan controlades sanitàriament, per la qual cosa no se’n pot garantir la potabilitat. Font de les Oliveres (Fals) Font dels Pins (Fals) […]

Tina de Cal Xamal

La tina de Cal Xamal és una tina isolada construïda al segle XIX i ubicada a tocar del camí d’accés a Cal Xamal. És de planta circular, d’uns 3,5m d’alçària pel costat de llevant, realitzada en pedra seca, amb un finestró a llevant i una porta d’accés al nord. El seu interior és revestit amb […]

Creu de terme de Fals

Aquesta creu marcava una cruïlla de dos camins que travessaven el nucli de Fals. Un d’ells era el camí ral que venia de Calaf en direcció Callús passant pel molí de Boixeda i Jaumandreu i l’altra, venia de Castelltallat en direcció Manresa passant per Fonollosa i el Grauet. La creu original, probablement gòtica, fou destruïda […]

Roques del Diable

Les Roques del Diable formen una plataforma rocosa sobre elevada damunt els camps de conreu, situada entre el torrent de Bacardit o de Camps i el Torrent de Fonollosa. Es tracta d’una formació calcària afectada per un procés de carstificació que presenta un seguit de perforacions, marques i senyals que, en algunes ocasions, semblen petjades, […]

Tomba de can Feixes

La Tomba de Can Feixes, datada entre els segles IX-XI, es troba a uns 606 m. damunt d’un promontori rocós que s’alça sobre els camps de conreu. La tomba és excavada a la roca, i és de planta rectangular i d’orientació est-oest. Mesura 1,70m de llargària i 0,74m d’amplada i 0,08m de fondària.

Tomba del Grau de Fals

La tomba del Grau de Fals, datada entre els segles IX-XI, es troba excavada sobre una gran roca situada al mig d’uns camps de conreu, a només 150m de l’església preromànica de la Mare de Déu del Grau de Fals. Presenta unes mesures aproximades de 2,10m de llargària i 0,45 m d’amplada i fondària, orientada […]

Barraca de vinya de cal Bisbe

La barraca de vinya de Cal Bisbe es troba situada prop de la casa anomenada Can Freixa de Camps, malgrat trobar-se en propietat de la casa de Cal Bisbe. Es tracta d’una barraca de planta ovalada construïda seguint la tècnica constructiva de la “pedra seca”. A diferència de la resta de barraques del terme, aquesta […]

Torre Sagimona

La Torre Sagimona, també coneguda com “La Torra”, és una masia de planta quadrada, coberta a quatre vessants i amb careners paral·lels a les façanes. Tot i que probablement és una obra del segle XVII, molt reformada al segle XVIII, fou construïda al costat d’una antiga torre medieval del segle XI. Aquesta torre era probablement una […]

Santa Maria del Grau de Fals

L’església s’alça sobre un petit graó, al costat del mas Grauet, des d’on es domina visualment tot el pla de Fals. El lloc i l’església apareixen citats el 1039. L’església es trobava dins l’antic terme del castell de Fals, i és una construcció formada per dos cossos: la nau correspon a una obra romànica edificada […]

Antiga capella de Sant Mamet de Bacardit

Les ruïnes de l’església es troben situades entre els masos de Bacardit i Casalot. Conserva la planta rectangular i un petit absis. La primera documentació escrita és de l’any 950 i, molt probablement, es tractaria d’una capella rural que al segle XVII ja estaria enrunada. L’any 1685 el culte ja s’havia traslladat a la nova […]

Capella de Sant Andreu de Comallonga

Capella propera al mas Sant Andreu, al nord del terme de Fonollosa i a tocar de Sant Mateu de Bages. Originalment es trobava dins l’antic terme del castell de Sant Mateu. L’església és el resultat de diferents etapes constructives i remodelacions, però l’obra gòtica destaca per damunt de les altres. De la primitiva construcció romànica només […]

Església de la Santa Creu de Fonollosa

L’església de la Santa Creu de Fonollosa és un edifici religiós consagrat com a parròquia del nucli. La primera menció  del nucli de Fonollosa és de l’any 1029, quan el vescomte de Cardona fa donació a Santa Cecília de Montserrat d’unes terres situades al terme del castell de Montedon (Castelltallat), situades als llocs de Camps […]

Santa Maria de Camps

Actualment situada dins del petit nucli de Camps, aquesta església parroquial es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, en el lloc de Cans. El lloc i l’església apareixen documentats el 950, quan el comte Borrell dóna al monestir de Santa Cecília un alou situat al castell de Montedon (nom antic de Castelltallat), anomenat […]

Capella de Sant Joan de Jaumandreu

Els orígens de la capella de Sant Joan Baptista de Jaumandreu es troben estretament lligats a la història del Mas Jaumandreu. La primera referència documental és de l’any 1599. L’edifici va ser construït com a capella particular, i presenta la porta principal orientada a migdia precedida d’un porxo amb teulada a doble vessant. Actualment s’hi […]

El Pou de glaç del rector

Es tracta d’una estructura de pedra de planta circular i secció cilíndrica d’època moderna i situada al marge dret de la riera Fonollosa. Va ser construït poc abans de l’any 1606, any en què foren concedits els drets d’ús d’aigua entre Francesc Massana i el rector Jeroni Gallart, rector de Fals. Per les seves dimensions, […]

Sepultures de Sant Esteve de Camps o tombes de Camps

Aquestes sepultures es troben en un indret sortint del poble de Camps en direcció a llevant, passat el cementiri. Es troben a uns pocs metres dels enderrocs de l’esglesiola de Sant Esteve, a tocar d’una barraca de pedra seca. Consisteixen en tres tombes excavades a la roca, amb unes llargades que oscil·len entre el 1,80m […]

Pabordia de Santa Maria de Caselles

La Pabordia o priorat de Caselles era un petit monestir vinculat a Santa Maria de l’Estany. Fundat vers l’any 1220 pels senyors feudataris del castell de Fals, el conjunt es troba ubicat prop del poble de Camps. L’església romànica, consagrada pel Bisbe de Vic Bernat Calvó el 1235, es conserva sencera, encara que actualment destinada […]

Església de Sant Vicenç de Fals

De la primitiva església romànica pràcticament no en queden restes apreciables. Els pocs vestigis que en resten indiquen que era d’una sola nau en disposició est-oest. Al costat del campanar es preserva la capella gòtica (s.XVI), que manté varis elements característics d’aquest estil, com una finestra geminada ogival o una fornícula acabada amb arc apuntat […]

Mapa de patrimoni cultural

El municipi de Fonollosa compta amb un ric i variat patrimoni d’interès històric, artístic i cultural. Des de dòlmens del neolític i sepultures de l’edat de bronze, tot passant per conjunts medievals, ermites i parròquies de tradició popular, fins a masos singulars, tines, barraques de vinya, fonts, indrets de memòria històrica i formacions d’interès geològic. […]