Fonts

El municipi de Fonollosa compta amb diverses fonts naturals, situades en racons i paratges de bellesa extraordinària, on podreu gaudir del repòs i el descans enmig de la natura. La majoria d’aquestes no estan controlades sanitàriament, per la qual cosa no se’n pot garantir la potabilitat. Font de les Oliveres (Fals) Font dels Pins (Fals) […]

Roques del Diable

Les Roques del Diable formen una plataforma rocosa sobre elevada damunt els camps de conreu, situada entre el torrent de Bacardit o de Camps i el Torrent de Fonollosa. Es tracta d’una formació calcària afectada per un procés de carstificació que presenta un seguit de perforacions, marques i senyals que, en algunes ocasions, semblen petjades, […]