Barraca de vinya de cal Bisbe

La barraca de vinya de Cal Bisbe es troba situada prop de la casa anomenada Can Freixa de Camps, malgrat trobar-se en propietat de la casa de Cal Bisbe. Es tracta d’una barraca de planta ovalada construïda seguint la tècnica constructiva de la “pedra seca”. A diferència de la resta de barraques del terme, aquesta destaca per les seves grans dimensions (6,50m d’amplada x 2,60m d’alçada fins la teulada x 2,50m de fondària), i per trobar-se interiorment compartimentada en tres espais, un central i dos laterals. Les construccions de “pedra seca” són el testimoni d’una forma de vida tradicional estretament lligada al conreu de la vinya. La seva funció era assegurar l’aixopluc del pagès i proveir-lo d’un lloc on guardar les eines de conreu de la vinya.

Share: